330936
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
150
279
327517
129
12029
330936

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-01 11:39

สสค.แพร่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

Post on 19 กรกฎาคม 2561
by phrae
ฮิต: 428

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางจามรี ใจเจน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมในด้านการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปเนื้อสัตว์ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านกาซ้อง หมู่ 4 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 20 คน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต