330925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
150
268
327517
118
12029
330925

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-01 11:22

สสค.แพร่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

Post on 20 กรกฎาคม 2561
by phrae
ฮิต: 444

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางรัญญา  ยุวศิริกุลชัย และนางจามรี  ใจเจน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมในด้านการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ วัดปงหัวหาด หมู่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 21 คน หลักสูตรการทำขนมไทย ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 21 คน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 20 คน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต