226389
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
287
1041
223089
7114
4823
226389

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-27 13:21

สสค.แพร่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

Post on 20 กรกฎาคม 2561
by phrae
ฮิต: 264

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางรัญญา  ยุวศิริกุลชัย และนางจามรี  ใจเจน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมในด้านการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ วัดปงหัวหาด หมู่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 21 คน หลักสูตรการทำขนมไทย ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 21 คน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 20 คน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต