นางชนิตา ศรีวงศ์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่

099702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
64
156
837
97488
4154
8425
99702

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 04:45

กสร.ใช้กลไกประชารัฐร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยฯ ขับเคลื่อนนโยบายSafety Thailand

Post on 27 กันยายน 2560
by phrae
ฮิต: 3

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) ตามกลไกประชารัฐ พร้อมย้ำ ๓ มาตรการสำคัญด้านความปลอดภัยขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวภายหลังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ของบริษัท ทเวนตี้โฟร์
ช้อปปิ้ง จำกัด และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง DC.BB เข้าพบเพื่อหารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ ว่า ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ถือเป็นแนวทางสำคัญแนวทางหนึ่งตามกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานและสร้างสรรค์สังที่มีความปลอดภัยร่วมกัน ในวันนี้แจ้งให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯของทั้งสองบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯในสถานประกอบการ ได้ทราบถึงมาตรการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯของกสร.ที่สำคัญ ๓ มาตรการ คือ ๑.มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.มาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยการให้ความรู้และสร้างวินัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การรณรงค์ให้เกิดชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ในสังคมไทย และ ๓.มาตรการการสร้างการรับรู้เรื่องของความปลอดภัยผ่านเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายในการทำงานของกสร. ให้สามารถร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลต่อไป